ND - Sau gần mười năm xây dựng, củng cố lực lượng trong thời bình (1955 - 1964), Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và lập nên chiến công vẻ vang. Bộ đội Hải quân đã mưu trí, dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc; bắn rơi, bắn bị thương nhiều máy bay hiện đại của Mỹ, bắt sống phi công Mỹ đầu tiên trên miền bắc, cùng quân và dân miền bắc lập nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964, được Bác Hồ gửi thư khen. Chiến thắng này mở đầu trang sử chiến đấu và chiến thắng hào hùng, khẳng định ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh, quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của HQND Việt Nam.

Trong trận chiến đấu ác liệt này nhiều cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã tỏ rõ phẩm chất, khí phách kiên cường, không sợ hy sinh, gian khổ, dũng cảm chiến đấu đến cùng để bảo vệ con tàu, bảo vệ vùng trời, vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Sự kiện đánh đuổi tàu Ma-đốc, tiêu diệt máy bay Mỹ trong trận đầu ra quân có ý nghĩa lịch sử trong quá trình xây dựng Quân đội và trưởng thành của HQND Việt Nam. Đó là chiến thắng của sức mạnh chính trị - tinh thần của toàn dân tộc, là ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh, quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của HQND Việt Nam; là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân "lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều", đánh địch bằng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; chiến thắng của trí thông minh và lòng dũng cảm của quân và dân ta chống chiến tranh phá hoại của kẻ thù mặc dù chúng có trang bị, vũ khí kỹ thuật hiện đại. Đây là chiến thắng mở đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi, động viên khí thế tiến công, để quân và dân miền bắc đánh bại cuộc leo thang chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền bắc, chi viện sức người, sức của cho quân và dân miền nam làm nên những chiến công liên tiếp trên các chiến trường. Chúng ta đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng trận đầu. Những kinh nghiệm đó đã và đang được vận dụng sáng tạo và phát triển lên một trình độ mới trong suốt cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đến nay vẫn còn nguyên giá trị; đó là bài học về giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; về lãnh đạo, chỉ huy chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng sáng tạo phương pháp tác chiến của HQND Việt Nam trong chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển; về phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận và lực lượng toàn dân đánh giặc của mỗi tập thể và từng con tàu. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần dám đánh, biết đánh, quyết đánh Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã mưu trí, dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, bắn rơi 118 máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, rà phá hàng nghìn thủy lôi, bảo vệ nhân dân, bảo vệ các khu công nghiệp, các đầu mối giao thông quan trọng, các thành phố lớn của miền bắc, góp phần đánh thắng chiến tranh leo thang phá hoại miền bắc của đế quốc Mỹ. Khi chiến đấu trong lòng địch, HQND Việt Nam đã sáng tạo ra cách đánh đặc công nước độc đáo, táo bạo trên chiến trường Cửa Việt - Đông Hà, đánh chìm, đánh hỏng hơn 300 tàu chiến của Mỹ - ngụy, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, lập nên chiến công đặc biệt xuất sắc. Trên con đường Hồ Chí Minh trên biển, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, mưu trí vượt qua các tuyến bao vây, phong tỏa, đối phó với từng thủ đoạn vây áp của địch; sáng tạo ra nhiều phương thức hoạt động độc đáo, táo bạo; hình thành nhiều tuyến, mở hàng chục bến bãi đến hầu hết các tỉnh ven biển miền nam và tận cửa ngõ Sài Gòn; vận chuyển kịp thời và đúng thời cơ hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men, hàng chục nghìn lượt người đến những chiến trường khó khăn, nơi mà đường Hồ Chí Minh trên bộ không vươn tới được, chi viện đắc lực cho cách mạng miền nam, góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển chiến tranh sau lưng địch. Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là một huyền thoại bất tử trong cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, HQND Việt Nam đã phối hợp hoạt động trên hướng biển, cùng với một bộ phận lực lượng vũ trang Quân khu 5, thần tốc táo bạo, bất ngờ tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kể cả hy sinh xương máu kiên cường ngăn chặn âm mưu và hành động lấn chiếm biển, đảo, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, thật sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời xây dựng Quân chủng ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống: "Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng". Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực luôn diễn biến nhanh chóng phức tạp; các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, khó lường. Tình hình trên đã và đang đặt ra cho Quân chủng Hải quân những yêu cầu mới hết sức nặng nề và khẩn trương, nhất là vừa phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, vừa phải giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên các vùng biển, đảo. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đòi hỏi phải xây dựng HQND Việt Nam vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thật sự là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân trên biển. Phát huy truyền thống và vận dụng những bài học kinh nghiệm chiến thắng trận đầu, toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"; về truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân chủng, nhất là truyền thống dám đánh, biết đánh, quyết đánh thắng của trận đầu ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964, trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc về mọi mặt; tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, coi trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, về đối tượng, đối tác, về âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nhất là tính chất phức tạp, nhạy cảm trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định vững vàng, có ý chí quyết tâm và ý thức cảnh giác chính trị cao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là về xây dựng sức mạnh quốc gia trên biển cả lực lượng kinh tế, nghiên cứu khoa học và quốc phòng - an ninh... về xây dựng lực lượng chuyên trách đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trong đó tập trung xây dựng HQND Việt Nam có cơ cấu tổ chức hợp lý, có đủ thành phần lực lượng, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đủ sức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thật sự là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân trên biển. Tích cực triển khai toàn diện có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển, đảo như nuôi trồng, khai thác đánh bắt, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, vận tải biển, dịch vụ bảo vệ thăm dò khai thác dầu khí, đóng mới sửa chữa tàu thuyền, phương tiện thủy, dịch vụ du lịch biển; tham gia biên vẽ hải đồ, nghiên cứu biển...Chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai; coi việc cứu dân, giúp dân, bảo vệ dân là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh của trái tim, là trách nhiệm và tình cảm cao cả; thật sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc để nhân dân và các lực lượng hoạt động trên biển yên tâm gắn bó, làm ăn lâu dài trên các vùng biển, đảo, nhất là các vùng biển xa, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang các địa phương, nhất là Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển và giáo dục quốc phòng trên hướng biển, xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện tàu, thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của Trung ương, các tỉnh, thành phố triển khai toàn diện, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả chương trình tuyên truyền về biển, đảo, gắn với tạo nguồn lực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp tục củng cố, mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong khuôn khổ của luật pháp, phù hợp với Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 mà nước ta đã ký kết; tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại quân sự Hải quân trên nhiều hướng, từng bước đi vào chiều sâu, hiệu quả. Duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra chung với Hải quân các nước trong khu vực, nâng cao vị thế và uy tín của HQND Việt Nam với Hải quân các nước và góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", theo đúng phương châm sâu, rộng, hiệu quả, thiết thực, sát chức trách nhiệm vụ, sát thực tiễn, tạo được phong trào "Làm theo" tự giác ở từng cơ quan, đơn vị với yêu cầu cấp trên phải gương mẫu trước cấp dưới, đảng viên gương mẫu trước quần chúng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, đảng viên. Xây dựng mỗi chi bộ đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong Quân chủng thật sự tiền phong gương mẫu, là những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, tập trung xây dựng Quân chủng ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Quân chủng: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài và tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó". Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Hải quân