Lại có thêm Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà bị xử phạt do chào bán cổ phiếu không đúng quy định ...