(VOV) - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Gia Lai phải phát huy tiềm năng và lợi thế lớn về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, con người tạo nên sự phát triển có tính bứt phá

Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 14 khai mạc sáng 4/10 tại thành phố Pleiku. 320 đại biểu đại diện cho các đảng bộ trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội diễn ra trong 3 ngày. Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương sự phấn đấu kiên trì và những nỗ lực to lớn của đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai để giành được những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2005-2010. Cụ thể là kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá cao, GDP tăng bình quân 13,6%/năm, thuộc nhóm 15 tỉnh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,8%, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được định canh, định cư hơn 99%. Chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 tăng gần gấp 3 lần so với năm 2005. Hệ thống chính trị ở tỉnh được quan tâm củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng cao; phần lớn các thôn, làng đã có đảng viên và có bước tiến quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có hiệu quả hơn… Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, những kết quả đó làm thay đổi bộ mặt Gia Lai, đã và đang tạo nên một Gia Lai đầy sức sống, năng động, vươn lên phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu thị sự nhất trí với những nội dung của Báo cáo chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Gia Lai trong nhiệm kỳ 2010-2015. Tổng Bí thư đề nghị trong những năm tới, Gia Lai phải phát huy tiềm năng và lợi thế lớn về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, con người tạo nên sự phát triển có tính bứt phá xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm kinh tế- xã hội của khu vực bắc Tây Nguyên. Là một tỉnh có tới 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh coi đây là một trong những tiềm năng quan trọng của Gia Lai, đồng thời khẳng định sức mạnh to lớn của đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư trân trọng nhắc lại những lời dạy của Bác Hồ trong bức thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam ở Pleiku năm 1946, trong đó Người khẳng định: “Giang sơn là giang sơn chung. Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta”. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Đảng, Nhà nước thuấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ tiếp tục thực hiện đường lối chiến lược đại đoàn kết các dân tộc. Phải coi vấn đề đoàn kết các dân tộc là vấn đề sống còn, là sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù, chiến thắng đói nghèo và là yếu tố quyết định cho sự ổn định và phát triển bền vững, bảo đảm cho sự trường tồn của Tổ quốc ta. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhắc nhở phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc; coi trọng hơn nữa quy hoạch sử dụng quỹ đất để phát triển rừng, phát triển các vùng cây công nghiệp có giá trị gắn với chế biến, như cây cà phê, cao su, hồ tiêu…; quan tâm giữ rừng, bảo vệ rừng, có cơ chế, chính sách phù hợp để người dân bảo vệ, quản lý rừng được hưởng lợi thỏa đáng từ rừng, không để cho dân "giữ kho vàng mà lại nghèo"; chỉ đạo tốt việc xây dựng mô hình nông thôn mới xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu đẹp, kinh tế phát triển và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong mọi tình huống, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ, từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các đảng ủy, chi ủy cơ sở phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đúng với yêu cầu của nhiệm vụ then chốt. Phải suy nghĩ để tìm ra những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, với yêu cầu phát triển của Đảng bộ. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở đủ mạnh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nhất định sẽ nỗ lực phấn đấu, nắm bắt được thời cơ, vượt qua thử thách, phát triển nhanh và bền vững Theo Báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2010-2015: Đảng bộ Gia Lai phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,8% trở lên. Coi trọng hiệu quả kinh tế, phát triển chiều sâu, tiết kiệm tài nguyên trong quá trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phát triển các ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ và xuất khẩu một cách hiệu quả; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục; xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 14 làm việc đến ngày 6/10./. Vũ Duy