VH- Theo VPCP, hôm qua, 25.11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan đã nghe và góp ý, làm rõ những nội dung của dự thảo Đề án “Phát triển gia đình Việt Nam bền vững giai đoạn 2011- 2020”.

Đề án “Phát triển gia đình Việt Nam bền vững giai đoạn 2011-2020” được Thủ tướng giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện. Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phụ nữ cả nước thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó 5 không là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Cho ý kiến về dự thảo Đề án, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tìm hiểu thêm những nguy cơ, xác định tỷ lệ ly hôn ở các gia đình Việt Nam hiện nay. Từ đó, xây dựng các chương trình giáo dục để thế hệ trẻ nhận thức được rằng gia đình là tế bào của xã hội, là trung tâm của mọi sự phát triển. P.V