(CafeF) - Đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài rộng 40m, dài gần 1km vừa được khởi công xây dựng ngày 14/5/2009. Thời gian thi công 180 ngày.  Đường Hoàng Quốc Việt chưa kéo dài đã "chật" dự án  Xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài và đô thị Tân Lập