Gần 1.800 cán bộ đang công tác tại 496 ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở Hà Tĩnh ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16/10 (1948-2016)

Xay dung doi ngu can bo kiem tra Dang dap ung yeu cau nhiem vu - Anh 1

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2015. Ảnh: Mạnh Hà

Những công việc mà UBKT đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình luôn thể hiện tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, với phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”; góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị.

Điều đáng tự hào là đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tận tâm, tận lực với nhiệm vụ, bền bỉ phấn đấu, khắc phục khó khăn, không nề hà, ngại khó, ngại khổ.

Cán bộ ngành kiểm tra cũng là những con người cụ thể, luôn phải xử lý, giải quyết các mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống riêng tư, giữa mặt tích cực và tiêu cực, giữa trưởng thành và thoái hóa, biến chất, giữa lợi ích chung và quyền lợi riêng; nhưng do yêu cầu của nhiệm vụ, sự chăm lo, giáo dục của Đảng, cùng với sự tôi luyện, giữ gìn của bản thân nên luôn vững vàng, kiên định khi phải đối mặt với những cám dỗ của cuộc sống đời thường. Thực tế đã minh chứng, dù làm việc trong môi trường nhiều thử thách, nhưng thời gian qua, không có cán bộ ngành kiểm tra vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước phải bị xử lý.

Mặc dù vậy, so với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ UBKT các cấp vẫn còn một số bất cập. Năng lực, trình độ của một số cán bộ còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm công tác; tâm lý ngại va chạm, nể nang, né tránh vẫn còn. Cán bộ làm công tác kiểm tra có nhiều thiệt thòi, nhiều khi vì mục tiêu chung mà phải hy sinh lợi ích cá nhân, tình cảm riêng tư, tình cảm đồng chí, anh em, bạn bè, nhưng chưa có cơ chế phù hợp để động viên, khích lệ. Ở cơ sở, thành viên UBKT đều kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu, chế độ, chính sách còn bất cập. Những khó khăn trên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Tình hình hiện nay đặt ra những yêu cầu mới, nặng nề hơn, phức tạp hơn đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong môi trường xã hội với nhiều mối quan hệ phức tạp, nhiều vấn đề mới trong đời sống KT-XH phát sinh, có tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng, tâm tư, tình cảm của đảng viên; cộng với đó là một số trường hợp cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu bản lĩnh dẫn đến suy thoái, vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra là phải tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát cả về số lượng, chất lượng, đảm bảo tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cấp ủy phải ủng hộ, tạo điều kiện để UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ kiểm tra tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, kể cả trong nước và nước ngoài; tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện việc quy hoạch cán bộ kiểm tra như quy hoạch cấp ủy; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc hiện đại; có cơ chế, chính sách phù hợp cho cán bộ kiểm tra an tâm công tác và thu hút cán bộ có năng lực về làm công tác kiểm tra. UBKT các cấp nghiên cứu, ban hành chuẩn mực cụ thể của cán bộ kiểm tra phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị để có cơ sở, căn cứ phấn đấu, rèn luyện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, động viên việc tự học, tự nghiên cứu của người cán bộ kiểm tra.

Những đóng góp của UBKT các cấp trong thời gian qua tiếp tục xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp phải luôn trân trọng, giữ gìn, đem hết tinh thần và nghị lực, phát huy hơn nữa truyền thống, phấn đấu khắc phục những khó khăn để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị.

Tính từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra đối với 986 tổ chức đảng và 591 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 742 tổ chức đảng và 856 đảng viên. Quyết định kiểm tra 40 tổ chức đảng cấp dưới và 191 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 286 đảng viên và 359 tổ chức đảng; kiểm tra 379 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra công tác tài chính đảng đối với 356 tổ chức đảng; xem xét, giải quyết tố cáo đối với 12 tổ chức đảng và 98 đảng viên; quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 389 đảng viên.

Xuân Lập

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy