(HNM) - Hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên của Huyện ủy Ứng Hòa đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu thành phố giao, đáp ứng yêu cầu thực tế thì vẫn còn nhiều việc phải làm.

Đầu năm nay, Huyện ủy Ứng Hòa đã thể hiện thái độ nghiêm túc trong xử lý cán bộ, đảng viên có liên quan đến vi phạm thi tuyển công chức. 12 người có tác động làm thay đổi kết quả đã được làm rõ trong thời gian ngắn và đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. Trong đó, một huyện ủy viên đã tự nhận lỗi và chịu kỷ luật giáng chức. Vụ việc là bài học đối với Ứng Hòa về công tác xây dựng Đảng.

Chấn chỉnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng sẽ giúp huyện Ứng Hòa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Tuấn

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Anh Tuấn, trong hai năm 2011, 2012, Huyện ủy đã tiến hành 20 cuộc kiểm tra, 20 cuộc giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra, giám sát, huyện đã phát hiện và xử lý 40 cán bộ, đảng viên vi phạm, khai trừ 5 đảng viên. Đây là kết quả phản ánh thái độ nghiêm túc và khá tích cực trong thực thi công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng của Huyện ủy Ứng Hòa. Tuy nhiên, rõ ràng, công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tế, chưa đủ sức ngăn chặn những vụ việc vi phạm gây mất uy tín đối với hệ thống chính trị ở địa phương như vụ việc thi tuyển công chức lình xình nói trên.

Đảng bộ huyện hiện có 57 TCCS Đảng, 321 chi bộ với tổng số 7.042 đảng viên. Trong hai năm qua, kết quả phân loại TCCS Đảng cho thấy, năm 2011, có 36/57 TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, đạt 63,2%; năm 2012, kết quả thấp hơn, chỉ có 31/57 TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, đạt 54,5%. Những con số này khẳng định, cách đánh giá của Ứng Hòa nghiêm túc, thực chất, không mắc bệnh hình thức, chú trọng ngay khâu rà soát, lấy căn cứ chủ yếu dựa trên kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Huyện ủy Ứng Hòa cũng chú trọng hướng về cơ sở qua việc chỉ đạo huyện ủy viên, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động xuống cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình. Các TCCS Đảng yếu kém, khó khăn hoặc những địa phương có vấn đề bức xúc được Huyện ủy cử huyện ủy viên xuống nắm bắt, trực tiếp giúp đỡ giải quyết.

Tuy nhiên, chất lượng TCCS Đảng của huyện trong hai năm qua vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và không đạt chỉ tiêu của thành phố (năm 2012, chỉ tiêu thành phố đề ra là phấn đấu 75% TCCS Đảng trong sạch vững mạnh). Do đó, yêu cầu đặt ra đối với Ứng Hòa trong thời gian tới là phải chủ động và quyết liệt hơn nữa trong việc cùng với cơ sở khắc phục khó khăn, yếu kém, từng bước nâng cao tỷ lệ TCCS Đảng trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, đánh giá bước đầu, đại diện một số ban đảng của Thành ủy cho rằng, Ứng Hòa cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, làng, nhất là tăng cường mối liên hệ giữa đảng ủy xã với chi ủy thôn. Vẫn còn hiện tượng cán bộ cấp ủy xã không về sinh hoạt với chi bộ thôn theo định kỳ… Bên cạnh đó, tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp xã mới có 23,7% đạt trình độ đại học là quá thấp so với yêu cầu. Kết quả luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở trong hai năm mới chỉ có 3 người được luân chuyển là quá ít, vì dựa trên các chức danh có thể luân chuyển, về mặt lý thuyết có thể luân chuyển 80-90 vị trí.

Trong cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố mới đây, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hữu Lập lưu ý, Huyện ủy Ứng Hòa cần tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là nghiệp vụ quản lý đảng viên. Vì thực tế theo dõi ở huyện còn có hiện tượng đảng viên về hưu không chuyển sinh hoạt Đảng, chậm chuyển Đảng chính thức cho đảng viên… Đáng chú ý, số đảng viên của Đảng bộ Ứng Hòa được giao nhiệm vụ ổn định chiếm 75%, nhưng số đảng viên có nhiệm vụ chưa ổn định lên tới 22% và có đến 3% đảng viên chưa được phân công nhiệm vụ. Với số đảng viên là 7.042, tỷ lệ 3% đảng viên chưa được phân công tương đương với trên 200 người. Theo Phó ban Dân vận Thành ủy Phạm Sơn, quản lý đảng viên như thế là chưa chặt chẽ. Không phân công được nhiệm vụ, không nắm được đảng viên là biểu hiện của chất lượng tổ chức Đảng chưa tốt.

Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng điểm đáng ghi nhận của Huyện ủy Ứng Hòa là đã đánh giá sát với tình hình thực tế, trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, không chạy theo thành tích. Điều này đã được Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến ghi nhận và đánh giá cao trong cuộc làm việc tại Huyện ủy mới đây. Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, trên cơ sở đáng mừng này, Huyện ủy cần nâng cao tính quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là trong tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.