ND - Sáng 22-12, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia (UBQG) Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, phương hướng hoạt động năm 2010 và thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về một số vấn đề liên quan bình đẳng giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ban, ngành ở T.Ư dự hội nghị. Năm 2009, UBQG đã thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại ba bộ, ngành và bảy tỉnh, thành phố; 10/20 bộ, ngành là thành viên UBQG đã báo cáo với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực quản lý; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015... PV