ND - Ngay từ khi bắt đầu triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Khoa học và Công nghệ đã có sự chỉ đạo sát sao, nhất quán của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai Cuộc vận động, đồng chí Hoàng Văn Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng đã yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên coi đây là một nội dung sinh hoạt chính trị lâu dài, có ý nghĩa quan trọng, phải gắn chặt chẽ, thiết thực với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Để giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng của các cơ quan, đơn vị trong bộ nắm bắt được nội dung cơ bản của Cuộc vận động, có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, đặc biệt là tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban chỉ đạo Cuộc vận động của bộ đã mời các báo cáo viên là các giáo sư, phó giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Ban chỉ đạo cũng đã thu thập và cung cấp hàng trăm tài liệu quan trọng trên CD-ROM phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là bộ sưu tập tài liệu quan trọng phục vụ trực tiếp cho việc chuẩn bị, tham gia các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số đơn vị đã chủ động tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, mời các báo cáo viên là những nhà nghiên cứu thuyết trình về tấm gương đạo đức của Bác, như Cục Thông tin KH và CN Quốc gia đã tổ chức buổi thuyết trình của nhà sử học Dương Trung Quốc. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng đã tổ chức nghe báo cáo chuyên đề về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Viện Ứng dụng công nghệ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhiều đồng chí đảng viên đã kể những mẩu chuyện đầy xúc động của mình khi có dịp được gặp Bác. Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác truyền thông, lãnh đạo và Đảng ủy bộ đã chỉ đạo các tổng biên tập, chi ủy các cơ quan báo viết, báo điện tử của bộ tăng cường các bài viết, mục tin về chủ đề của Cuộc vận động. Cũng trong thời gian qua, Đảng ủy bộ đã cho khai trương trang thông tin điện tử dangbo.most.gov.vn với rất nhiều chuyên mục cần thiết và dành một chuyên mục về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử của đoàn thanh niên bộ cũng ra mắt chuyên mục này và đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Báo Khoa học và phát triển, Tạp chí Tia sáng, Tạp chí Hoạt động khoa học đã đăng các bài tuyên truyền về Cuộc vận động. Một số đảng bộ như: Đảng bộ Công ty FPT, Đảng bộ Cục Thông tin KH và CN Quốc gia đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác, thi biểu diễn, trình bày các bài ca, bài thơ hay về Bác. Tiết mục "Khoa học và Công nghệ - con đường Đảng, Bác sáng ngời" được Đảng bộ Cục Thông tin KH và CN Quốc gia tổ chức sáng tác, dàn dựng công phu và biểu diễn thành công tại Liên hoan văn nghệ quần chúng của bộ và tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ KH và CN thanh niên Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng đã tổ chức xuất bản cuốn sách Bác Hồ với công tác đo lường. Cùng với việc sinh hoạt theo chuyên đề, các cuộc hành hương về quê Bác, về cội nguồn cách mạng cũng đã được triển khai. Kết hợp các đợt công tác tại địa phương, Đảng ủy Bộ đã tổ chức cho gần 100 cán bộ chủ chốt hành hương về thăm Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Các đảng bộ như: Cục Thông tin KH và CN Quốc gia, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty FPT, Viện Công nghệ xạ hiếm thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tham quan K9. Các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem phim tư liệu về Bác, tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các hoạt động này đã có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng về đạo đức và tình cảm cách mạng. Ban chỉ đạo Cuộc vận động của bộ đã xây dựng bốn tiêu chí, chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên, nhân viên học tập và làm theo, cụ thể : đối với Tổ quốc, với nhân dân: trung thành, phục vụ; đối với công việc: trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo, chủ động; đối với đồng nghiệp: đoàn kết, hợp tác; đối với bản thân: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức để cán bộ, đảng viên trong bộ đăng ký thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực nêu trên phù hợp điều kiện công tác của từng đơn vị, cơ quan. Việc kiểm điểm thực hiện các tiêu chí trên được xem như một nội dung quan trọng trong đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên vào dịp tổng kết cuối năm. Nhìn lại kết quả sau ba năm thực hiện Cuộc vận động tại Bộ KH và CN, có thể nhận thấy bốn kết quả nổi bật sau: Nhận thức của cấp ủy các cấp về ý nghĩa, vai trò và tác động của Cuộc vận động đã được nâng cao và đầy đủ hơn; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và người lao động của bộ. Cấp ủy các cấp đã nhận thức rõ hơn mục đích, yêu cầu, nội dung và trách nhiệm triển khai Cuộc vận động, do vậy đã tăng cường hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động tại các cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo Cuộc vận động của bộ đã bám sát sự chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp trên, khẩn trương phát động Cuộc vận động, xây dựng và triển khai kế hoạch tới các cơ quan, đơn vị trong bộ, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu hướng dẫn để triển khai nội dung Cuộc vận động. Điểm nổi bật là bộ đã tổ chức thành công các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc hành hương về cội nguồn cách mạng, đẩy mạnh một bước quan trọng công tác tuyên truyền về Cuộc vận động trên các trang tin điện tử của Đảng bộ bộ, Đoàn thanh niên bộ và trên các trang tạp chí và báo của Bộ. Đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và Đảng ủy bộ, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát động và triển khai Cuộc vận động. Một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai Cuộc vận động đi vào chiều sâu, thực chất, tạo nên phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hình thức triển khai Cuộc vận động có nhiều sáng tạo và cuốn hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động trong bộ. Đã tổ chức thành công hai hội nghị trực tuyến quy mô toàn đảng bộ với nhiều điểm cầu trong cả nước tạo điều kiện để hàng nghìn người cùng tham dự. Các cuộc thi kể chuyện, thi sáng tác thơ ca về Bác, các cuộc hành hương về cội nguồn đã góp phần quan trọng vào việc triển khai Cuộc vận động một cách sâu, rộng và tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị trong bộ. Phần lớn cán bộ, đảng viên và quần chúng trong bộ đã ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.