(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý triển khai Dự án xây dựng cầu Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang vượt sông Lô, nối 2 tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ.

Về nguồn vốn thực hiện Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung Dự án trên vào danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015. Thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện Dự án theo quy định. ** Về việc đầu tư xây dựng đường ven biển đoạn Tam Tiến - Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt, UBND tỉnh Quảng Nam chủ động cân đối ngân sách địa phương để đầu tư Dự án này. Đồng thời, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình thực hiện để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao UBND tỉnh Quảng Nam rà soát quy hoạch các dự án đường giao thông phục vụ tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong mùa mưa lũ; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt các dự án. Nam Anh (Nguồn: Công văn số 4441, 4436, 4437,/VPCP - KTN)