Theo Bộ Công Thương, tâm lý người tiêu dùng, ảnh hưởng doanh số, chênh lệch giá bán xăng E5 và xăng khoáng ... là những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi kinh doanh xăng E5.

Theo Bộ Công Thương, mặc dù được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, ngành tập trung cho công tác tuyên truyền có nhiều thuật lợi, số lượng cửa hàng trực thuộc sở hữu của đơn vị đầu mối, Tổng đại lý nhiều nhưng hiện sản lượng xăng E5 kinh doanh đạt thấp do tâm lý người tiêu dùng còn e ngại việc sử dụng, Cửa hàng kinh doanh xăng E5 có doanh số và chiết khấu thấp, ảnh hưởng doanh số nên chưa thực sự hấp dẫn để các cửa hàng xăng dầu tự giác chuyển đổi. Bên cạnh đó, chênh lệch giá bán xăng E5 và xăng khoáng còn thấp chưa thực sự hấp dẫn và khuyến khích người mua và người bán.

Xang E5 van kho tieu thu - Anh 1

Xăng E5 vẫn khó tiêu thụ.

Đơn cử, doanh nghiệp Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp, trong tháng 10/2016, sản lượng xăng E5 bán ra chỉ đạt 72 m3, trong khi lượng xăng Ron92 tiêu thụ là 23.552m3, còn xăng Ron95 đạt 11.466m3.

Trong 4 đơn vị phụ thuộc của Dầu khí Đồng Tháp cũng chỉ có 2 doanh nghiệp bán xăng E5. Và trong số các cửa hàng kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp này tại 9 tỉnh thành trên cả nước cũng chỉ có 3 tỉnh, thành phố tiêu thụ xăng E5 gồm TP HCM, Cần Thơ và Lâm Đồng.

Từ khó khăn trên, doanh nghiệp kiến nghị cần tuyên truyền phổ biến công dụng và lợi ích của xăng E5, E10 đối với môi trường, động cơ và hiệu quả kinh tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài nhằm định hướng cho người tiêu dùng trong việc sử dụng các sản phẩm xăng.

Đồng thời các cơ quan chức năng cần ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các cửa hàng địa lý kinh doanh xăng dầu tiếp nhận và phân phối xăng E5 như: chính sách hoán cải bồn bể, chính sách hỗ trợ đầu tư và chính sách hoa hồng...

Phương Thảo