Giá bán, quy trình bán và cả những thủ thuật của đường dây mua bán nội tạng đã dần được hé mở… trong cuộc hành trình thâm nhập này. (đọc thêm)