Việc xác minh điều kiện thi hành án do Thừa phát lại và chấp hành viên thực hiện về cơ bản giống nhau về trình tự, thủ tục thực hiện.

Xac minh thi hanh an cua Thua phat lai - Anh 1

Hình minh họa.

Bạn Hoàng Thị Hoa (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) hỏi: Việc điều tra xác minh điều kiện thi hành án (THA) được thực hiện bởi các Thừa phát lại (TPL) có gì khác so với việc điều tra xác minh điều kiện THA của các chấp hành viên?

Ông Nguyễn Văn Lạng - Trưởng Văn phòng TPL Ba Đình — trả lời: Việc xác minh điều kiện thi hành án do TPL và chấp hành viên thực hiện về cơ bản giống nhau về trình tự, thủ tục thực hiện.

Cũng giống như đối với chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện yêu cầu của TPL về việc xác minh điều kiện THA và phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.

Tuy nhiên, pháp luật quy định về thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện THA của TPL có phần mềm dẻo hơn. TPL có quyền xác minh điều kiện THA liên quan đến việc THA mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của tất cả các cơ quan THA dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nơi đặt trụ sở Văn phòng TPL.

Khi thực hiện, TPL có quyền xác minh ngoài địa bàn bàn tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nơi đặt trụ sở Văn phòng TPL trong trường hợp đương sự cư trú, có tài sản tại địa phương đó.

PV