Bộ Y tế thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế (Biên Hòa, Đồng Nai).

Xac minh nguon nguyen lieu, phu gia... tai cong ty thuc pham - Anh 1

Chánh thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính vừa ký Quyết định số 169/QĐ-TTr thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế (Biên Hòa, Đồng Nai).

Đoàn sẽ thanh tra trong vòng 30 ngày; thanh tra một số thời kỳ có liên quan. Quá trình thanh tra sẽ kiểm tra, xác minh trực tiếp tại một số cơ sở phân phối các sản phẩm thực phẩm của công ty; cơ sở cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm cho công ty, qua đó đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm...

Nam Sơn