Trang Amusing Planet mới có bài viết về xác máy bay B52 trên hồ Hữu Tiệp, Hà Nội.

Đêm 17/12/1972, một máy bay B52 của Mỹ đã bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn hạ và rơi xuống hồ Hữu Tiệp, Hà Nội. Xác máy bay B52 của Mỹ rơi xuống hồ Hữu Tiệp - khu vực dân cư khá đông đúc. Đây là một trong những chiến thắng của bộ đội phòng không không quân Việt Nam trong trận đánh 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Do xác máy bay B52 "yên nghỉ" tại hồ Hữu Tiệp nên người ta còn gọi nơi đây là hồ B52. Pháo đài bay B52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II. Chiến dịch này được Mỹ triển khai thực hiện nhằm đánh phá Hà Nội và một số thành phố khác vào tháng 12/1972. Kết thúc chiến dịch Linebacker II, 34 pháo đài bay B-52 của Mỹ bị bộ đội Việt Nam bắn rơi. Nhiều phi cơ chiến lược khác của Mỹ cũng bị bắn hạ, gây tổn thất lớn cho Washington. Vài tuần sau khi kết thúc chiến dịch Linebacker II, Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trước đó, ông Lê Đức Thọ - đại diện đoàn đại biểu của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Henry Kissinger cùng ký tắt vào Hiệp định Paris tại Trung tâm hội nghị quốc tế ngày 23/1/1973.

Xac may bay B52 tren ho Huu Tiep len bao Tay - Anh 1

Đêm 17/12/1972, một máy bay B52 của Mỹ đã bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn hạ và rơi xuống hồ Hữu Tiệp, Hà Nội.

Xac may bay B52 tren ho Huu Tiep len bao Tay - Anh 2

Xác máy bay B52 của Mỹ rơi xuống hồ Hữu Tiệp - khu vực dân cư khá đông đúc. Đây là một trong những chiến thắng của bộ đội phòng không không quân Việt Nam trong trận đánh 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không.

Xac may bay B52 tren ho Huu Tiep len bao Tay - Anh 3

Do xác máy bay B52 "yên nghỉ" tại hồ Hữu Tiệp nên người ta còn gọi nơi đây là hồ B52.

Xac may bay B52 tren ho Huu Tiep len bao Tay - Anh 4

Pháo đài bay B52 của Mỹ bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn rơi xuống hồ Hữu Tiệp là một trong số nhiều máy bay Mỹ sử dụng trong chiến dịch Linebacker II. Chiến dịch này được Mỹ triển khai thực hiện nhằm đánh phá Hà Nội và một số thành phố khác vào tháng 12/1972.

Xac may bay B52 tren ho Huu Tiep len bao Tay - Anh 5

Kết thúc chiến dịch Linebacker II, 34 pháo đài bay B-52 của Mỹ bị bộ đội Việt Nam bắn rơi. Nhiều phi cơ chiến lược khác của Mỹ cũng bị bắn hạ, gây tổn thất lớn cho Washington.

Xac may bay B52 tren ho Huu Tiep len bao Tay - Anh 6

Vài tuần sau khi kết thúc chiến dịch Linebacker II, Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trước đó, ông Lê Đức Thọ - đại diện đoàn đại biểu của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Henry Kissinger cùng ký tắt vào Hiệp định Paris tại Trung tâm hội nghị quốc tế ngày 23/1/1973.