UBND TP. Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra quỹ nhà, đất tái định cư hiện có để xác định tiến độ bố trí sử dụng trong thời điểm từ nay đến năm 2015.

Ảnh minh họa

Đồng thời, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng điều phối, cân đối lại quỹ nhà, đất tái định cư đối với từng dự án, từng giai đoạn triển khai trên mỗi quận, huyện.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng chấp thuận cho các cơ quan bán số căn hộ, nền đất dôi dư, chưa bố trí kịp trong thời gian nói trên để tạo nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án thuộc Chương trình di dời 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tổng hợp các dự án giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách cần triển khai thực hiện trong năm 2015, trong đó phân loại các dự án cấp bách, dự án ưu tiên, dự án đủ điều kiện hoàn thành trong năm sau.

Mai Linh