Sáng nay (11/11), với 84,5% phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT -XH năm 2014.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT -XH năm 2014.

CôngThương - Tại phiên họp sáng nay, nội dung báo cáo về việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày đã được đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình.

Tuy nhiên, về các chỉ tiêu chủ yếu, cũng có ý kiến đề nghị không nên thể hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bội chi ngân sách trong Nghị quyết về KT -XH mà đưa nội dung này vào Nghị quyết về ngân sách nhà nước và bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm từ năm 2014.

Để bảo đảm tính tập trung cao trong thực hiện giải pháp, nhiệm vụ về ngân sách, Ủy ban xin tiếp thu, thể hiện chỉ tiêu này trong Nghị quyết về ngân sách nhà nước.

Có ý kiến đề nghị chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng không quá 7% và không vượt quá mức tăng GDP năm 2013. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tiếp tục tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là mục tiêu ưu tiên trong năm 2014 và định hướng trong 2 năm cuối của Kế hoạch phát triển KT -XH 5 năm. Mục tiêu đặt ra là đến 2015 chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5% - 7% theo Nghị quyết của Quốc hội.

Sau khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT -XH năm 2014, 430 đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên họp, đã biểu quyết, thông qua với tỷ lệ tán thành 84,5%.

Theo Nghị quyết, bộ 14 chỉ tiêu chủ yếu được thông qua gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 5,8%, cao hơn mức thực hiện 2013 (ước 5,4%), lạm phát giữ nguyên 7%, bội chi ngân sách chiếm 5,3% GDP, tổng vốn đầu tư xã hội bằng 30% GDP...

Về công tác nhân sự, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân do đã được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đáng chú ý, trình bày trước Quốc hội tờ trình về việc tăng số lượng Phó Thủ tướng trong Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, hiện đã có đủ điều kiện để bổ nhiệm thêm một Phó Thủ tướng, tăng số lượng cấp phó từ 4 lên 5 người trong nhiệm kỳ này.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động...

Nguyễn Hải

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT -XH năm 2014.

PHẢN HỒI