QĐND - Đảng ủy Quân khu 1 vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cho hơn 300 cán bộ chỉ huy trung đoàn và tương đương trở lên. Ngoài những nội dung trong chương trình học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận đóng góp xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và đề ra 4 mục tiêu cơ bản tập trung vào 3 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khả năng phối hợp, hiệp đồng trong chỉ đạo và xử lý các tình huống; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả. Phấn đấu hằng năm có 100% cấp ủy trên cơ sở; 90% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt TSVM, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 85% chi bộ đại đội đủ quân làm nhiệm vụ SSCĐ có chi ủy vững chắc, 80 đến 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

* Trong hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng do Đảng ủy Binh chủng Hóa học vừa tổ chức, các đại biểu tham dự đã tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Trong đó, hội nghị đã phân tích, làm rõ những nội dung mới về quốc phòng, an ninh, phương châm xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; vai trò của Bộ đội Hóa học trong công tác bảo vệ môi trường. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề trọng tâm trong chương trình hành động của Đảng ủy Binh chủng về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với các nội dung trọng tâm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; sẵn sàng ứng phó khắc phục sự cố hóa độc, xạ thời bình, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh bảo vệ môi trường sinh thái... Chí Diệu, Bùi Văn Luyện