Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền thực hiện thống nhất các quy định về công tác quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới.

Xac dinh dung doi tuong de ap dung chinh sach mien thue hang cu dan bien gioi - Anh 1

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm tra hàng cư dân biên giới. Ảnh: P.Thu

Về đối tượng được hưởng chính sách miễn thế trong định mức, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới, Thông tư số 217/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó cư dân biên giới là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các khu vực biên giới, người có giấy phép của cơ quan công an tỉnh biên giới cho cư trú ở khu vực biên giới, được miễn thuế với giá trị hải quan không quá 2.000.000 đồng/1 người/1 ngày/1 lượt và không quá 4 lượt tháng.

Đối với công tác quản lý hoạt động mua gom hàng hóa cư dân biên giới của thương nhân, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện mởi tờ khai, tính và thu thuế theo đúng quy định tại Điều 15 Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều 6 Thông tư 217/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

N.Linh