(VietNamNet) - Ngoài chủ tịch huyện Vĩnh Cửu “ôm đất” gây thiệt hại cho Nhà nước trên 3 tỷ đồng, 7 quan chức khác cũng sắp ra ra tòa với các tội danh “cố ý làm trái” “lợi dụng chức vụ...”