Một cuộc thi dành cho các xạ thủ giỏi nhất châu Âu vừa được tổ chức nhằm nâng cao năng lực chiến đấu và sự phối hợp giữa quân đội các nước.

Video: Xạ thủ nước nào bắn tỉa giỏi nhất châu Âu?: