Xác định nông dân và nông thôn là yếu tố quan trọng nên trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Phú Đa đã ban hành những nghị quyết, đề án về xây dựng kinh tế gắn liền với xây dựng NTM.

Xa Phu Da, Vinh Phuc: Quyet tam 'can dich' xay dung NTM - Anh 1

Ông Hoàng Mạnh Hồi - Chủ tịch UBND xã Gia Phú vui mừng trao đổi với PV về quyết tâm “cán đích” xây dựng nông thôn mới trong năm 2016.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng hoàn thành nông thôn mới trong năm 2016. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Đa đã thông qua nghị quyết chuyên đề, phân công cán bộ tham gia tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới theo chương trình của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND huyện Vĩnh Tường.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; cần cù, chịu khó, luôn tin tưởng, ủng hộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền xã Phú Đa đã vận động nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp công sức; hưởng ứng Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Góp phần nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã.

Các công trình phúc lợi phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân luôn được quan tâm, đầu tư phát triển như hệ thống: Điện, đường, trường, trạm, hệ thống các khu di tích văn hóa như đền chùa, được nhân dân đóng góp trùng tu, tôn tạo xây dựng ngày một khang trang, bền vững.

Từng bước đáp ứng được các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao và các hoạt động tự do tín ngưỡng của nhân dân. Công tác Khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, chú trọng đầu tư, duy trì và phát triển. Đồng thời phát huy và giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thăm xã Phú Đa vào những ngày này, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự khởi sắc về diện mạo nông thôn. Những con đường giao thông liên khu trước đây lầy lội mỗi khi có mưa nay được thay thế bằng con đường trải nhựa rộng rãi, sạch bong; các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa mới xây dựng khang trang; các công trình dân sinh mọc lên đồ xộ.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Mạnh Hồi - Chủ tịch UBND xã Phú Đa tự hào bày tỏ: Nền tảng ban đầu khi bước vào chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đánh giá của các cơ quan liên ngành tỉnh huyện, xã chỉ đạt vài tiêu chí. Đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đến năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 44 hộ, chiếm 2,96%. Nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các đoàn thể, xã Phú Đa đã vận động, tuyên truyền bà con nhân dân cùng giúp nhau phát triển kinh tế với phương châm “Lá lành đùm lá rách”; người khá giả giúp người khó khăn vươn lên.

Nhờ đó, mà chỉ trong thời gian ngắn, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt; số hộ nghèo giảm hẳn so với mọi năm. Đồng thời, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực đóng góp sức người, sức của vào xây dựng quê hương.

Ông Hồi vui mừng, phấn khởi cho biết: Đảng bộ, chính quyền xã Phú Đa đã làm tốt công tác phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, vì vậy xã Phú Đa đã làm nên những kỳ tích trong việc thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay công tác triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới luôn đảm bảo đúng tiến độ quy hoạch được phê duyệt. Đặc biệt, với việc triển khai chương trình đào tạo các lớp học nghề, đào tạo bồi dưỡng kiến thức để khuyến khích các thành phần tham gia lao động.

Xác định việc xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở vững mạnh là rất quan trọng vì Chính quyền cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, gắn bó với nhân dân. UBND xã đã rà soát tiêu chuẩn chức danh, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và điều chuyển, bố trí theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách luôn đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hàng năm, UBND xã cử cán bộ công chức đi dự các lớp đào tạo nâng cao trình độ; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và tập huấn thực hiện quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ công chức, công vụ, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Qua đó các tổ chức trong hệ thống chính trị được kiện toàn, vai trò và hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở được nâng cao; đội ngũ cán bộ công chức đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các hoạt động thực hiện công tác đào tạo, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, xã Phú Đa đã tổ chức tập huấn cho hơn 500 người/năm.

Thực hiện mô hình trình diễn về phát triển sản xuất bằng các giống cây, con mới cụ thể là trồng bí đỏ, ngô chuyển gen; khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, gia trại; củng cố và hoàn thiện các HTX hoạt động có hiệu quả; giải thể các HTX hoạt động hình thức và hình thành các loại hình kinh tế hợp tác mới. Vận động nông dân tích cực chuyển đổi, dồn ghép ruộng đất, cải tạo vùng trũng kém hiệu quả để lập trang trại nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm.... Qua đó, giúp nhiều hộ gia đình từng bước ổn định, phát triển kinh tế. Không ít các hộ gia đình, “dám nghĩ dám làm”, mạnh dạn đầu tư.

Nhờ nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương, xã Phú Đa đến hết năm 2015 đã đạt được 14/19 tiêu chí trong Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở cơ sở luôn luôn ổn định. Các công trình phúc lợi phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân luôn được quan tâm, đầu tư phát triển.

Chứng kiến cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân Phú Đa hôm nay mới cảm nhận rõ sự khởi sắc của quê hương. Thông qua chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều bà con nơi đây mới hiểu được ý nghĩa thiết thực của chương trình này. Trong năm 2016, xã Phú Đa quyết tâm “cán đích”, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020.

Văn Cửu/KD&PL