(NDH) Đến hết thời hạn đăng ký tham dự đấu giá, đã không có nhà đầu tư nào nộp đơn đăng ký mua.

Theo phương án cổ phần hóa, toàn bộ 80% vốn Xà phòng Hà Nội, tương đương 10.378.030 cổ phần sẽ được đấu giá theo lô.

Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (17 giờ ngày 10/03/2015) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế đấu giá bán cổ phần của của CTCP Xà phòng Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 06/02/2015 của Sở GDCK Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Do không có nhà đầu tư đăng ký mua nên Sở sẽ không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Xà phòng Hà Nội do Vinachem sở hữu.

Trước đó, Sở GDCK Hà Nội đã dự kiến tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Xà phòng Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 17/03/2015.

Cổ phiếu XPH của Xà Phòng Hà Nội hiện đang được giao dịch trên UpCom. Giá đóng cửa của XPH ngày 11/3/2015 là 23.000 đồng/ cổ phiếu. So với thời điểm một tháng trước, giá cổ phiếu đã tăng 87%.

Xa phong Ha Noi: UpCom tang gia am am, ban dau gia tren So khong ai mua - Anh 1

Thanh Thủy