Xã Lùng Vai là một trong các xã điểm của huyện Mường Khương (Lào Cai) thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và phấn đấu là xã đạt chuẩn vào năm nay.

Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay Lùng Vai đã đạt được 16/19 tiêu chí. Từ nay đến cuối năm, Lùng Vai tiếp tục nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã đạt, đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại gồm: Chợ nông thôn, môi trường và tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí. Vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững.

“Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Lùng Vai thường xuyên trao đổi thông tin, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới để cùng nhau tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu là xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016”, ông Nguyễn Chí Sử, Bí thư Huyện ủy Mường Khương nhấn mạnh.

Xa Lung Vai don luc xay dung nong thon moi - Anh 1

Đồng bào sẵn sàng hiến đất làm các công trình nông thôn mới.

Xa Lung Vai don luc xay dung nong thon moi - Anh 2

Xây dựng nhà văn hóa thôn.

Xa Lung Vai don luc xay dung nong thon moi - Anh 3

Những con đường nông thôn mới.

Xa Lung Vai don luc xay dung nong thon moi - Anh 4

Học sinh ở Lùng Vai được học trong ngôi trường chuẩn quốc gia.

Xa Lung Vai don luc xay dung nong thon moi - Anh 5

Chè là cây trồng cho thu nhập cao của đồng bào.

Xa Lung Vai don luc xay dung nong thon moi - Anh 6

Người dân trồng rừng, phát triển kinh tế.

Xa Lung Vai don luc xay dung nong thon moi - Anh 7

Trẻ em được chăm sóc sức khỏe ngay từ khi lọt lòng.

Xa Lung Vai don luc xay dung nong thon moi - Anh 8

Có điện, đồng bào được tiếp cận với thông tin nhiều hơn.

Trọng Thủy - Thanh Hà