24H.COM.VN - Ngày xa anh em biết làm thơ/ Cho nỗi nhớ được vờn lên trang giấy/ Cho cảm xúc được thăng hoa tung tẩy/ Chỉ riêng em với xúc cảm vẩn vơ