Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đang cần tìm 01 nhóm Tư vấn cho Dự án: “Common Access to Voluntary Partnership Agreement Process on Forest Law Enforcement in Laos and Vietnam”, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đăng ký và gửi hồ sơ tới địa chỉ email: uan.lecong@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/08/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các bài cùng chủ đề:

WWF tuyen Tu van - Anh 1

Dự án RENEW tuyển Tư vấn

WWF tuyen Tu van - Anh 2

WWF tuyển Cán bộ tài chính

WWF tuyen Tu van - Anh 3

ILO tuyển Điều phối viên

WWF tuyen Tu van - Anh 4

ISDS tuyển 02 Cán bộ dự án

WWF tuyen Tu van - Anh 5

GNI tuyển Cán bộ

WWF tuyen Tu van - Anh 6

ISEE tuyển Tư vấn tài chính

WWF tuyen Tu van - Anh 7

GIZ tuyển Thực tập hành chính

WWF tuyen Tu van - Anh 8

ILO tuyển Tư vấn

WWF tuyen Tu van - Anh 9

ILO tuyển Thực tập sinh

WWF tuyen Tu van - Anh 10

REACH tuyển Cán bộ dự án

WWF tuyen Tu van - Anh 11

Lux-Development tuyển Kỹ sư thủy lợi

WWF tuyen Tu van - Anh 12

TAF tuyển Tư vấn