Tổ chức từ thiện toàn cầu World Vision cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần đầu tư lớn để bảo vệ hàng triệu người nghèo sinh sống ở các vùng duyên hải trong khu vực, bởi họ chính là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trước tình trạng thiên tai ngày càng tăng.