[Kênh14] - Bằng chứng là Wonder Girls đã tạo nên "Tell me" và Jewelry nhào nặn ra "One More time".