Trấn Thành đá xéo Will "đánh phấn dày" nhưng bất ngờ bị thành viên 365 phản cân "mặt anh cũng dày như em".

Kim Chi