Ngân hàng TMCP Miền Tây (Western Bank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động VND và USD đối với tiền gửi tiết kiệm rút vốn linh hoạt từ ba tháng trở lên.