Tổ chức Y tế thế giới (WHO) làm việc trên hơn 30 lĩnh vực chương trình tại Việt Nam – từ kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và an toàn thực phẩm tới sức khỏe bà mẹ và phòng chống thương tích. WHO đã tổ chức website Việt Nam tại địa chỉ http://www.wpro.who.int/vietnam/home.htm.