XHTTOnline: Qua Internet, người dùng có thể chia sẻ nhạc và hình ảnh. Tuy nhiên, để có một dịch vụ miễn phí và hoàn toàn ổn định về tốc độ thì Webot đáp ứng đủ với chất lượng tốt nhất có thể được ở hệ thống thời gian thực....