Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt bốn khoản tín dụng với tổng trị giá 456,5 triệu USD nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam.

Các khoản tín dụng này bao gồm: 180 triệu USD dành cho dự án các ĐH kiểu mới, 150 triệu USD cho chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 9, 100 triệu USD hỗ trợ các cơ quan Chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực lập kế hoạch và chuẩn bị dự án đầu tư công hiệu quả hơn và 26,5 triệu USD bổ sung cho dự án tăng cường hiệu quả hệ thống điện, CP hóa và năng lượng tái tạo. Khoản tín dụng 456,5 triệu USD do Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA), là tổ chức của WB hỗ trợ các nước nghèo nhất thế giới thông qua việc cấp tín dụng không lãi và tài trợ không hoàn lại cho các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm bất bình đẳng và cải thiện đời sống người dân. Thu Hoài