Hanoinet - Sáng 29/9, hơn 20 học viên tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Long An đã đồng loạt vượt trại bằng nhiều ngả khác nhau.