Hai doanh nghiệp ô tô nợ thuế trên 757 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan còn đang khiếu nại, khiến số thu hồi nợ đọng thuế của Cục Hải quan TP.HCM đạt rất thấp.

Vuong no thue cua 2 dai gia o to, Hai quan TP.HCM thu hoi no dat thap - Anh 1

Nợ thuế của Hải quan TP.HCM tăng do truy thu thuế từ kiểm tra sau thông quan mặt hàng ô tô. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong 7 tháng năm 2017, toàn Cục thu hồi nợ đọng thuế được 42,142 tỷ đồng, mới đạt 4,48% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao 939,348 tỷ đồng. Nguyên nhân, do đơn vị chưa xử lý được khoản nợ thuế của 2 doanh nghiệp ô tô vì các doanh nghiệp này đang khiếu nại.

Theo đánh giá về công tác thu hồi nợ thuế của Cục Hải quan TP.HCM, ngoài các Chi cục đã tích cực xử lý nợ và thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả cao, như: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, các chi cục hải quan còn lại thu nợ đạt hiệu quả chưa cao, khiến tổng nợ thuế tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Tổng nợ thuế đến 31/7/2017 là 2.560,673 tỷ đồng, giảm 10,230 tỷ đồng so với tháng 6/2017. Trong đó, nợ không có khả năng thu hồi là 1.396,180 tỷ đồng; Nợ có khả năng thu hồi: 1.164,493 tỷ đồng.

Lê Thu