Theo Tổng cục Hải quan, những vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc xe máy đã qua sử dụng dẫn đến việc có thể bị lợi dụng để xuất khẩu xe không rõ nguồn gốc.

Vuong mac xac dinh nguon goc xe may da qua su dung xuat khau - Anh 1

Vấn đề này phát sinh trong quá trình cơ quan Hải quan làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là xe máy đã qua sử dụng, do vướng mắc tại các quy định hiện hành.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, mặt hàng xe máy đã qua sử dụng không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định đối với mặt hàng xe máy khi lưu hành phải có giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp biển số xe; khi chuyển quyền sở hữu phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên phương tiện.

Tại Điều 15 Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an về đăng kí xe quy định các trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm: Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác; xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe được miễn thuế nhập khẩu nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế- thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe; xe hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật, xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hạn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung”.

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ các quy định hiện hành khi xuất khẩu mặt hàng xe máy đã qua sử dụng chưa có quy định người xuất khẩu phải xuất trình, nộp các chứng từ chứng minh quyền sở hữu hay nguồn gốc hợp pháp của xe. Điều này dẫn đến việc xuất khẩu mặt hàng này có thể bị lợi dụng để xuất khẩu xe không rõ nguồn gốc.

Để quản lý chặt chẽ đối với việc xuất khẩu mặt hàng xe máy đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan đang đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải làm rõ những vấn đề phát sinh trong việc xác định nguồn gốc phương tiện xuất khẩu.

N.Linh