Vườn tượng đá nghệ thuật với chủ đề “Thiên nhiên và con người Đà Lạt ” trưng bày 20 tác phẩm đã được khai mạc ngày 17/11, tại Vườn hoa Đà Lạt, thành phố Đà Lạt.