ND - Chúng tôi đến xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) vào một ngày biển mưa tối trời, đen đất. Quần áo, đồ dùng được tống hết vào bao bảo quản, người cũng được che bằng túi bảo quản khoét lỗ mà vẫn ướt.