ND - Giữa đêm đen chớm ngày 5-10 định mệnh, một số nhà dân và 14 người Nậm Giải - bản Méo, bản Pục (Quế Phong) bị nhấn chìm theo dòng lũ dữ Nậm Giải, bởi lượng mưa hơn 600 mm phía thượng nguồn. Đó là thông tin cuối cùng chúng tôi nhận được hôm 5-10 từ bản vùng sâu đau thương, sau đó là chia cắt, bặt tin...