Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình “Truyền thống và sáng tạo” dành cho trẻ em và gia đình trong 2 ngày 31/5 và ngày 1/6/2008 (thứ bảy và chủ nhật), từ 8:30 đến 17:30.