Năm 1390, vua Trần Thuận Tông sai thợ đá ở An Hoạch đào động ở núi Thiên Kiện và động ở núi Khuẩn Mai để lấy tiền của đã chôn khi trước.

Năm 1390, vua Trần Thuận Tông sai thợ đá ở An Hoạch (tức làng Nhồi hay Nhuệ Thôn thuộc huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đào động ở núi Thiên Kiện và động ở núi Khuẩn Mai để lấy tiền của đã chôn khi trước.

Vua Tran Thuan Tong mat tien vi nui lo - Anh 1

Ảnh minh họa.

Bấy giờ hai núi đều bị lở, cửa động lấp kín không đào được bèn bỏ.

MN