24H.COM.VN - Hai tên lâm tặc khai thác gỗ trộm ở vùng núi xa xôi nọ. Trước khi đi, hai tên đã thỏa thuận với một gã phi công một hợp đồng chở gỗ lậu từ chỗ khai thác sang vùng gần biên giới.