“Người ta gọi tôi là “vua sứ” nhưng mấy ai biết tôi còn là vua của chúa Chổm vì cái bản án oan sai chết tiệt kia”. Bùi Xuân Hải nói, giọng nghe chừng đã yếu lắm.Chi tiết...