Chính ngả ghế xe ra sau và bắt đầu có cử chỉ sàm sỡ với Kim Anh. Trong lúc cự tuyệt, vớ được con dao gọt hoa quả ở trên xe, Kim Anh vung dao cứa vào cổ anh Chính rồi vội vàng xuống xe chạy một mạch.