(PL)- Hội Nông dân TP.HCM cho biết ngày 15-10, huyện Cần Giờ đã công bố danh sách trên 200 hộ dân xã Thạnh An kê khai thông tin bị thiệt hại chưa đúng hoặc cao hơn thực tế.

Danh sách này sẽ được niêm yết đến ngày 19-10 để các hộ dân nắm rõ thông tin. Riêng 300 hộ tại xã Tam Thôn Hiệp sẽ tiếp tục xác minh lại mức độ thiệt hại thực tế. Trước đó, do chưa có đồng thuận giữa các hộ dân, Ban bồi thường vụ Vedan huyện Cần Giờ đã tiến hành thẩm tra lại diện tích, mức độ và ngành nghề bị thiệt hại trước khi trả tiền bồi thường đợt một cho người dân. P.ĐIỀN