(Toquoc) - Gần 1.000 giáo viên, nhân viên ở QB choáng váng khi hay tin, Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu tỉnh QB phải tổ chức thi tuyển, xét tuyển lại những trường hợp đã được lãnh đạo Sở GDĐT… đưa vào ngành trái quy định.