Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh; sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định.

Vu Trinh Xuan Thanh: Khien trach Bi thu Tinh uy Hau Giang Tran Cong Chanh - Anh 1

Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: http://static.new.tuoitre.vn/

Từ ngày 28 đến 30/11/2016, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) họp kỳ thứ 8 dưới ự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Quốc Vượng xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên, tổ chức Đảng.

Bí thư tỉnh Hậu Giang có sai phạm

UBKT TƯ nêu rõ, ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, khi trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015 có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh; sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định.

“Là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Trần Công Chánh đã buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”, UBKT TƯ kết luận.

Ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã thiếu trách nhiệm khi ký công văn của Ban Tổ chức T.Ư về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có khuyết điểm trong việc ký văn bản trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Nguyên Vụ trưởng, nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Bùi Cao Tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu nội dung công văn của Ban Tổ chức T.Ư về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3 Thứ trưởng Bộ Nội vụ đều có vi phạm

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn thì có vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức cho Trịnh Xuân Thanh; thiếu kiên quyết, không đề xuất, kiến nghị với Bộ Công thương để thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

Một Thứ trưởng Bộ Nội vụ nữa có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Trịnh Xuân Thanh nữa là ông Nguyễn Duy Thăng.

Đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Những vi phạm, khuyết điểm trên đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội, xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư đã quyết định thi hành kỷ luật: cảnh cáo đối với ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên Vụ trưởng, nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; khiển trách ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà.

Các vi phạm, khuyết điểm của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT TƯ yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục.

Cùng với đó, đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015; ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ theo Quy định của Ban Chấp T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đối với tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2011 - 2016, theo UBKT TƯ đã không kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng theo quy định của Bộ Chính trị; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, xếp lương công chức và đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho Trịnh Xuân Thanh; thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho PVC và Trịnh Xuân Thanh…

UBKT TƯ yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Thảo Nguyên