Thông xe đèo Hải Vân kèm điều kiện nghiêm ngặt. Khẩn trương vớt váng dầu đưa về xử lý tại bãi rác Khánh Sơn.