Ngày 27-11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu UBND H. Chư Sê chỉ đạo CAH Chư Sê kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 21-12-2016. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng đồng ý việc thanh tra đột xuất của Sở Tư pháp đối với một số Văn phòng công chứng tại địa bàn Chư Sê - nơi xảy ra các trường hợp thế chấp có dấu hiệu mập mờ trên.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, bà Nguyễn Thị Thu (1968, trú xã Hbông, H. Chư Sê, Gia Lai) cùng một số cá nhân khác đã cho các hộ dân đồng bào ở xã Hbông vay vốn bằng thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và xác minh ban đầu của UBND xã Hbông, bà Thu cùng một số cá nhân khác đã chuyển nhượng đất của người thế chấp sang tên mình hoặc tên người khác. Trong khi đó, những hộ dân thế chấp đều khẳng định chỉ mang đi thế chấp chứ không hề chuyển nhượng cho bất kỳ ai và cho rằng bà Thu cùng một số cá nhân khác đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người thế chấp để lừa đảo. Qua đó, phát hiện 16 trường hợp người dân ở xã Hbông mang GCN QSDĐ đi thế chấp cho các cá nhân khác nhau, trong đó 12 trường hợp đã được chuyển nhượng.

Minh Tân