SanOTC- Trong năm ngoái, sự kiện Urban Corp phá sản với khoản nợ 255,8 tỷ yên trở thành vụ đổ vỡ lớn nhất Nhật Bản. Nhưng cho đến 23/2/2009, SFCG đã.... Kinh tế quốc tế